Dental Junior

Pogosta vprašanja

Kaj naredim z zobom, če izpade sam, doma?

Bodite pozorni, kdaj se vašemu otroku prične majati prvi mlečni zob. V primeru, da ta izpade sam, ga predajte zobni miški. ☺ Ter poskrbite, da pridobite paket za odvzem pravočasno, pred izpadom naslednjega mlečnega zoba.

Je kaj škode, da otroku izruvamo zob in ne izpade sam?

Postopek odvzema je popolnoma varen za otroka. V kolikor zobek izpade sam, tvegamo, da je-le ta brez zobne pulpe oziroma je ta nevitalna.

Za koliko zdravljenj je shranjena zobna pulpa?

Število celic, ki jih potrebujemo za zdravljenje, je odvisno od same bolezni, in od tega, v kateri fazi je bolezen. Shranjena zobna pulpa načeloma zadostuje za več uporab (zdravljenj), saj se bo pred uporabo celice namnožilo do primerne količine.

Kakšen je postopek, ko želim uporabiti zobno pulpo za zdravljenje?

V primeru potrebe za uporabo zobne pulpe se dogovorite z lečečim zdravnikom (tisti, ki bo zdravil s celicami), da nam izda naročilo za sproščanje vzorca. Ko prejmemo pisno naročilo in vaše oz. otrokovo dovoljenje, da se celice uporabijo v tem primeru, zobno pulpo dostavimo na kliniko oz. v primerno ustanovo za nadaljnjo pripravo na celično zdravljenje.

Kako se naročim na odvzem?

Ko se vašemu otroku začne majati mlečni zobek, pokličite izbran donorski center iz našega seznama in se dogovorite za termin odvzema.

Grem lahko k svojemu zobozdravniku?

Ne. V Sloveniji je zakonsko urejeno področje na način donorskih centrov. Registrirani donorski centri zagotavljajo profesionalnost, strokovnost in popolno sledljivost, ki je ključnega pomena, če boste zobno pulpo potrebovali za zdravljenje. Trudimo se, da bomo tudi v vašem mestu prepoznali zobozdravnika, ki bi lahko izpolnjeval stroge zahteve za donorski center.

Kaj se zgodi po izteku pogodbenega shranjevanja?

O preteku pogodbene dobe shranjevanja vas pravočasno obvestimo in vam ponudimo možnost podaljšanja shranjevanja zobne pulpe. Predvidena cena shranjevanja po 20 letih bo približno 40–70 EUR letno. V kolikor se za podaljšanje shranjevanja ne odločite, lahko shranjeno zobno pulpo darujete v raziskovalne namene ali pa naročite njeno uničenje.

Ali lahko prekinem pogodbo o shranjevanju zobne pulpe?

Pogodbo lahko kadarkoli enostransko odpoveste. Odpoved mora biti dana v pisni obliki ter poslana s priporočeno pošto. Odpoved velja od dneva, ko je bila poslana. Pogodbo lahko odpoveste pred odvzemom iz kakršnihkoli razlogov, vendar vam ne vrnemo pristopnih obveznosti. V primeru odpovedi pogodbe iz kakršnihkoli razlogov po odvzemu, vam zaradi tega ne povrnemo stroškov shranjevanja.

Kakšen je postopek?

Po sklenitvi pogodbe o shranjevanju zobne pulpe ter plačilu pristopnih obveznosti vam na dom pošljemo ali dostavimo paket za odvzem mlečnega zoba. Ko se otrokov zob začne majati, pokličete izbran donorski center in se dogovorite za odvzem mlečnega zobka. Na dogovorjen termin greste z otrokom v donorski center, kjer mu varno in strokovno odvzamejo mlečni zob in ga takoj vstavijo v lonček z ohranitvenim medijem in pripravijo na prevzem in prevoz do laboratorija. Hkrati se odvzame tudi vzorec otrokove venske krvi, namenjene testiranju. Takoj po odvzemu nas pokličete na dežurno telefonsko številko in naš kurir bo pohitel do vas in v najkrajšem možnem času varno dostavil mlečni zob v laboratorij, kjer zobno pulpo ustrezno obdelamo in shranimo v hlapih tekočega dušika pri temperaturi pod –156 °C. Vsak vzorec zoben pulpe tudi kakovostno ovrednotimo in vas v roku 6 tednov po odvzemu obvestimo o uspešnem shranjevanju zobne pulpe. Po prejemu dokončnega plačila pogodbenih obveznosti prejmete Certifikat o shranjevanju zobne pulpe z imenom vašega otroka.

Kdaj je najboljši čas za sklenitev pogodbe o shranjevanju zobne pulpe?

Priporočamo vam, da sklenete pogodbo o shranjevanju in pridobite paket za odvzem takoj, ko opazite prvi majavi zob.

Kdo ima dostop do shranjene zobne pulpe?

Do polnoletnosti otroka imajo dostop do zobne pulpe njegovi starši ali zakoniti skrbniki, po dopolnjenem 18. letu oz. po pridobitvi polne pravne sposobnosti pa preide lastništvo nad zobno pulpo in dostop do le-te na otroka. V laboratoriju pa imajo do sobe s shranjeno zobno pulpo dostop samo pooblaščene osebe, zaposlene v laboratoriju.

Kaj se zgodi z zobno pulpo, shranjeno v laboratoriju, v primeru izpada električnega toka?

Hranjenje zobne pulpe ni odvisno od električnega toka, saj je shranjena v hlapih tekočega dušika, ki ne potrebuje elektrike za ohranjanje temperature.

Ali lahko pride do zamenjave zobne pulpe?

Ne. Vsak vzorec se obdela posamično, je pa tudi jasno označen z unikatno identifikacijsko številko, ki jo najdete tudi na certifikatu.

Kako dolgo se lahko hrani kriogeno zamrznjena zobna pulpa?

Shranjevanje primerno obdelane in zamrznjene zobne pulpe časovno ni omejeno.

Kakšen je postopek zamrzovanja zobne pulpe?

Zobno pulpo zamrznemo tako, da ji počasi dodajamo ohlajen krioprotektant (krioprotektant je kemična snov, ki omogoča uspešno zamrzovanje celic, saj zaradi svoje kemične strukture prepreči nastanek ledenih kristalov), jo zamrznemo s hitrostjo od –1 °C do –2 °C na minuto, nato pa jo trajno shranimo v hlapih tekočega dušika na temperaturi vsaj –156 °C. Matične celice v zamrznjeni zobni pulpi imajo popolnoma ustavljen celični metabolizem in transport. Teoretično lahko tako shranjene celice shranjujemo neomejeno dolgo.

Kateri testi se opravijo v laboratorijih?

Vsak vzorec zobne pulpe se kakovostno ovrednoti. V laboratoriju otrokovo kri testiramo na prisotnost virusov hepatitisa B, hepatitisa C in HIV ter povzročitelja sifilisa, kar vse zahteva zakonodaja. Prav tako se preveri morebitne bakterijske ali glivne okužbe.

Kaj se zgodi v primeru, da zobna pulpa ni vitalna, in shranjevanje ni bilo uspešno?

V primeru, da naši rezultati preverjanja kakovosti zobne pulpe vašega otroka pokažejo, da zobna pulpa ni vitalna, krijemo stroške ponovnega odvzema in zamrzovanja še enega mlečnega zoba.

Ali me po odvzemu obvestite, da je bila zobna pulpa vitalna?

Seveda. Takoj, ko bodo zaključene vse preiskave, in ko bo vodja postopka odobril hrambo zobne pulpe – približno šest tednov po odvzemu, boste prejeli pisno obvestilo o uspešnosti ali neuspešnosti odvzema in shranjevanja zobne pulpe. V primeru uspešnega shranjevanja zobne pulpe vam po prejemu dokončnega plačila pogodbenih obveznosti pošljemo še Certifikat o shranjevanju zobne pulpe na ime vašega otroka.

Kako hitro bo odvzet mlečni zob v laboratoriju za nadaljnje procesiranje?

Odvzet mlečni zob bo dostavljen v laboratorije najkasneje v roku 12 ur po prejetju vašega klica.

Na kakšni temperaturi naj hranim odvzet mlečni zob?

Odvzet mlečni zob mora biti do prihoda našega predstavnika na sobni temperaturi! Mlečnega zoba ne zamrzujte, ga ne hladite niti ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi!

Kaj so najpogostejše težave pri odvzemu matičnih celic iz zobne pulpe?

Najpogostejše težave pri odvzemu so:

  • Zob brez zobne pulpe (zobna pulpa je že absorbirana)
  • Zaradi zobne gnilobe ali kakorkoli poškodovanega zoba ni mogoče izolirati zobne pulpe
  • Kljub uspešni ekstrakciji zobne pulpe v laboratoriju ne uspemo izolirati matičnih celic

Ali se postopek opravlja tudi med vikendom, prazniki in/ali izven običajnega delovnega časa?

Ker gre za vnaprej predviden poseg, se lahko z donorskim centrom dogovorimo tudi za odvzeme izven običajnega delovnega časa, odvisno od dostopnost strokovnega osebja v donorskem centru (zobozdravstveni ordinaciji).

Podjetje Biobanka ima organizirano dežurno službo, ki lahko prevzame in zamrzne zobno pulpo ne glede na običajni delovni čas.

Kakšna so tveganja za otroka ob odvzemu?

Tveganj ob odvzemu NI. Odvzem je neboleč (ali je prisotna manjša bolečina) in varen za otroka, saj je odvzet strokovno po smernicah dentalne prakse.

Kako poteka odvzem mlečnega zoba?

Odvzem mlečnega zoba je preprost in neboleč postopek oz. je prisotna rahla bolečina. Področje okoli zoba se premaže z anestetičnim gelom. Po omrtvičenju sluznice se neboleče vbrizga še lokalni anestetik. Zob in okoliška dlesen je sedaj neobčutljiva. Odstranitev zobka traja le kratek čas, saj je zob že majav. Zob se takoj položi v ohranitveni medij, in je tako pripravljen na prevzem in prevoz do laboratorija. Po odvzemu mlečnega zobka je potrebno še odvzeti vzorec otrokove venske krvi, ki se pozneje v laboratoriju testira po standardnih postopkih za prenosljive bolezni.

Kaj potrebujem ob odvzemu?

Ob odvzemu potrebujete paket za odvzem mlečnega zobka, ki vsebuje lonček s sterilnim ohranitvenim medijem, zaščitni kontejner, dve epruveti in komplet za odvzem venske krvi (zaradi testiranja za prenosljive bolezni) ter vso potrebno dokumentacijo. Prosimo vas, da takoj ob prihodu v zobozdravstveno ordinacijo paket izročite medicinskemu osebju.