Dental Junior

Uporaba matičnih celic danes

V svetovnem merilu je bilo od leta 1957 opravljenih že več kot 1.000.000 zdravljenj z matičnimi celicami, predvsem s področja transplantacijske medicine. Danes matične celice omogočajo uspešno zdravljenje več kot 100 različnih bolezni. Matične celice predstavljajo izreden potencial na področju napredne regenerativne medicine, ki je usmerjena v popravilo ali zamenjavo poškodovanega tkiva in organov ter obljublja izredne zdravstvene napredke že za časa življenja vašega otroka.

Viri matičnih celic

 • Popkovnična kri
 • Periferna kri
 • Kostni mozeg

Graf: Podatek Ameriškega nacionalnega inštituta za darovanje krvi - mlajši od 18 let

Transplantacijska medicina

Matične celice se lahko spremenijo v veliko število telesnih (somatskih) celic, kar že danes omogoča zdravljenje skoraj 100 različnih bolezni - največ na področju krvnega raka in obolenj imunskega sistema. V Sloveniji je okvirno 100 presaditev matičnih celic letno, od tega približno 70 % presaditev poteka s pacientovimi lastnimi matičnimi celicami. Danes uspešno že zdravimo bolezni:

Krvni rak in nepravilnosti

 • Levkemije
 • Limfomi
 • Mielomi
 • Plazmocitomi
 • Aplazija rdečih krvničk
 • Anemije
 • Talasemija
 • Dedne nepravilnosti trombocitov

Prirojene metabolne motnje

 • Hurlerjev sindrom
 • Levkodistrofija
 • Lizosomske bolezni

Čvrsti tumorji

 • Neuroblastom
 • Retinoblastom

Prirojene napake imunskega sistema

 • Huda kombinirana imunska pomanjkljivost
 • Sindrom Wiskott-Aldrich
Zobna pulpa mlečnih in modrostnih zob se je izkazala za odličen vir matičnih celic. Matične celice lahko s pomočjo biotehnoloških metod  razmnožujemo in preobrazimo v različne bolj specializirane celice. Shranjene matične celice nam v bodočnosti lahko rešijo in podaljšajo življenje.

Doc. dr. Andrej Kansky, dr. stom.
Predstojnik Kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo

Zobek je naravni “sef” matičnih celic

Z leti se kakovost matičnih celic v telesu žal zmanjšuje. Zato je pomembno, da jih shranimo, ko smo mlajši in tudi bolj zdravi. Z odkritim novim virom mezenhimskih matičnih celic v mlečnih zobkih ponujamo možnost shranitve matičnih celic za starše, ki ste to priložnost ob porodu morda zamudili.

Zdrava prihodnost

S shranjevanjem teh dragocenih matičnih celic zavarujete otrokovo prihodnost.

Možnost shranitve lastnih celic

Shranjene lastne matične celice zagotavljajo 100% genetsko ujemanje – pri zdravljenju ni možnosti zavrnitvene reakcije.

Odlična priložnost

Shranjevanje mlečnega zoba je eleganten in popolnoma varen način pridobivanja matičnih celic. Postopek odvzema je hiter in enostaven.

Potencial zdravljenja

Matične celice predstavljajo izreden potencial prav na področju napredne regenerativne medicine, ki je usmerjen v popravilo ali zamenjavo poškodovanega tkiva in organov ter obljublja izredne zdravstvene napredke že za časa življenja vašega otroka. Trenutno poteka več kot 5200 registriranih kliničnih študij s področja zdravljenja najtežjih bolezni:

Možganske poškodbe
Diabetes
Poškodbe kosti
Srčna kap
Možganska kap
Cerebralna paraliza
Rak
Poškodbe sklepov
Bolezni jeter

Shranjene matične celice nam v bodočnosti lahko rešijo in podaljšajo življenje.

Za celo družino

Shranjevanje v družinski banki omogoča shranjevanje matičnih celic za potrebe izključno vaših otrok. V primeru potrebe zdravljenja bolezni, so na voljo za takojšnjo dostavo v katerokoli zdravstveno ustanovo po svetu. Zaradi 100% genetskega ujemanja ni bojazni za zavrnitveno reakcijo, kar je glavna slabost zdravljenja z darovanimi matičnimi celicami.

Izključno za vaše otroke

Celice se shranijo za vašega otroka/mladostnika in so na voljo izključno njemu.

100% ujemanje

Shranjene lastne matične celice zagotavljajo 100% genetsko ujemanje - pri zdravljenju ni možnosti zavrnitvene reakcije.

Ustrezne za sorojence

Možnost uporabe tudi za zdravljenje sorojencev, vendar se zaradi 25% verjetnosti popolnega genskega ujemanja priporoča shraniti matične celice vseh otrok.

Rok hrambe neomejen

Celice so shranjene pri izredno nizkih temperaturah v parah tekočega dušika (pod -156°C) in so tako pripravljene na zdravljenje neomejeno dolgo.

Darilo za celo življenje

Shranjevanje mlečnih zobkov je odlična priložnost za vse starše, ki želijo shraniti dragocene matične celice svojega otroka in mu s tem omogočiti boljšo prihodnost. Je tudi odlična druga priložnost, če morda niste shranili popkovnične krvi ali tkiva popkovnice. Shranite zobek, kajti tako elegantne in neboleče priložnosti za shranjevanje dragocenih matičnih celic ne bo imel vaš otrok nikoli več.

Preveri ponudbo

Brezplačni vodnik o negi mlečnih zobkov

Čas za zobke

Brezplačni vodnik o negi mlečnih zobkov

 • Pravilna nega prvih zobkov
 • Kako in kdaj ščetkati
 • Kako preprečiti gnitje zob
 • Skrb za zobke od rojstva do 18 let