Dental Junior

Ali me po odvzemu obvestite, da je bila zobna pulpa vitalna?

Seveda. Takoj, ko bodo zaključene vse preiskave, in ko bo vodja postopka odobril hrambo zobne pulpe – približno šest tednov po odvzemu, boste prejeli pisno obvestilo o uspešnosti ali neuspešnosti odvzema in shranjevanja zobne pulpe. V primeru uspešnega shranjevanja zobne pulpe vam po prejemu dokončnega plačila pogodbenih obveznosti pošljemo še Certifikat o shranjevanju zobne pulpe na ime vašega otroka.