Dental Junior

Kdo ima dostop do shranjene zobne pulpe?

Do polnoletnosti otroka imajo dostop do zobne pulpe njegovi starši ali zakoniti skrbniki, po dopolnjenem 18. letu oz. po pridobitvi polne pravne sposobnosti pa preide lastništvo nad zobno pulpo in dostop do le-te na otroka. V laboratoriju pa imajo do sobe s shranjeno zobno pulpo dostop samo pooblaščene osebe, zaposlene v laboratoriju.