Dental Junior

Človeške matične celice so eden največjih upov sodobne medicine, seveda pa je potrebno še veliko razvoja in testiranj, da bodo varno in uporabno zdravilo. Matične celice so prisotne v večini tkiv tudi pri odraslem človeku. Dejstvo pa je, da se med sabo razlikujejo tako z vidika sposobnosti razvoja v različne vrste celic (‘matičnosti’) kot tudi po tehnološki uporabnosti (dostopnosti tkiva kot vira celic in količine matičnih celic v tkivu).

Doc. Dr. Nevenka Kregar Velikonja,
Docentka in dekanica Fakultete v Novem mestu